Strona główna :: Zespół redakcyjny
 
Strona główna
Diagnostyka
Katalog szkodników
Katalog niedoborów
Katalog chorób
Przechowywanie
Zespół redakcyjny

Lista autorów Programu Doradczego dla producentów pomidora pod osłonami:
  • prof. dr hab. Franciszek Adamicki 1
  • prof.dr hab Danuta Kropczyńska-Linkiewicz 2
  • doc. dr hab Bożena Nawrocka 3
  • dr Maria Owczarek 3
  • doc. dr hab. Czesław Ślusarski 1
  • mgr Tomasz Viscardi 1


1 Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
2 SGGW w Warszawie Katedra Entomologii
3 Skierniewice