Strona główna ::
 
Strona główna
Diagnostyka
Katalog szkodników
Katalog niedoborów
Katalog chorób
Przechowywanie
Zespół redakcyjny


Zwijanie na liściach wierzchołkowych

Objawy dodatkowe: zmiana wyglądu liści wierzchołkowych zwijanie starszych liści a drobnienie najmłodszych

Uszkodzona część rośliny: najmłodsze i starsze liście wierzchołkowe

Występowanie: w fazie rozsady

Przyczyny:

  • brak lub utrudnione pobieranie miedzi (Cu) przy odczynie podłoża pH powyżej 7,0 (podłoża organiczne) i pH powyżej 6,5-6,8 (podłoża mineralne) przy nadmiernym nawożeniu azotem i fosforem

Zapobieganie:

  • optymalne nawożenie miedzią
    zawartość 3-4 mg miedzi w 1 l podłoża jest wystarczająca dla pomidorów w fazie rozsady uprawianych w podłożu organicznym. w torfowych - ze względu na trudności w pobieraniu miedzi, zaleca się wyższą jej ilość - do 10 mg Cu/l podłoża. w uprawie bezglebowej, w podłożu mineralnym, zawartość miedzi powinna wynosić 0,04-0,12 mg/l podłoża.
  • utrzymanie optymalnego odczynu podłoża
  • ograniczenie łatwo dostępnej formy azotu w początkowym okresie uprawy - przy niedoborach światła i przy temperaturze niższej od optymalnej
  • optymalne nawożenie fosforem (brak i nadmiar tego pierwiastka utrudnia pobieranie miedzi)