Strona główna ::
 
Strona główna
Diagnostyka
Katalog szkodników
Katalog niedoborów
Katalog chorób
Przechowywanie
Zespół redakcyjny


Zniekształcenie i zanikanie wierzchołków wzrostu

Objawy dodatkowe: deformacja i zanikanie stożka wzrostu często o skróconych wierzchołkach

zanik i zniekształcenie wierzchołków

   
   

fitotoksyczność środków toksycznych z wody

fitotoksyczność środków toksycznych z podłoża

   
 
   
fitotoksyczność herbicydów
 

Uszkodzona część rośliny: stożek wzrostu po rozwinięciu liścieni i dalszych fazach wzrostu rozsady

Występowanie: w okresie po rozwinięciu liścieni

Przyczyny:

  • fitotoksyczne działanie środków ochrony roślin (preparatów służących do odkażania pomieszczeń, pojemników) najczęściej herbicydów stosowanych w mnożarkach parapetowych lub pozostałości tych środków w wodzie używanej do podlewania.
  • nagła zmiana warunków "szok" temperaturowy (duże różnice niższa i wyższa temperatura, często spowodowane zbyt silnym wietrzeniem przy niskiej zewnętrznej temperaturze

zanik wierzchołka wzrostu (zakończony kwiatostanem) spowodowany nagłymi różnicami temperatury

Zapobieganie:

  • ustalenie przyczyny
  • wnikliwa analiza i ustalenie możliwości zmniejszenia fitotoksycznego działania środków ochrony roślin (np. zmiana podłoża, przeniesienie roślin do innego pomieszczenia itp.)
  • przy silnych objawach nie ma możliwości przeciwdziałania (szczególnie herbicydów)
  • utrzymaniem optymalnej temperatury dziennej (bez dużych gwałtownych różnic)