Strona główna ::
 
Strona główna
Diagnostyka
Katalog szkodników
Katalog niedoborów
Katalog chorób
Przechowywanie
Zespół redakcyjny


Zmieniona barwa młodych liści - liście są ciemno zielone

Objawy dodatkowe: silny wzrost wegetatywny (grubszy pęd, skrócone międzywęźla, liść duży, sztywny, skręcenie najmłodszych liści, deformacja liści - często nerwu głównego), nekrozy liści

 

ciemnozielona barwa liści wierzchołkowych spowodowana nadmiernym pobieraniem azotu (skręcenie liści wierzchołkowych)


 

ciemnozielona barwa wyrośniętych liści spowodowana nadmiernym pobieraniem azotu (zdeformowana blaszka liściowa)

Uszkodzona część rośliny: początkowo liście wierzchołkowe, stopniowo cała roślina

Występowanie: przez cały okres wegetacji

Przyczyny:

  • nadmiar azotu (N) spowodowany faktycznym nadmiarem, szczególnie NH4 przy jednoczesnym niedoborze światła i temperaturze podłoża niższej od optymalnej
  • stosowanie w nawożeniu podstawowym jak i uzupełniającym nawozów zawierających duże ilości azotu w formie amonowej (np. fosforanu amonowego, saletry amonowej)
  • dozowanie pożywki z ponad 15 mg NH4 /l przy braku optymalnych warunków wzrostu i okresowo ponad 25 mg NH4 /l w optymalnych warunkach wzrostu

Zapobieganie:

  • dostosowanie nawożenia azotem do aktualnych potrzeb i warunków
  • ograniczenie łatwo dostępnej formy azotu (NH4 ) w początkowym okresie wegetacji, przy niedoborach światła i przy temperaturze milszej od optymalnej
  • dostosowanie nawożenia azotem do cech odmianowych (wzrostu wegetatywnego, rozwoju generatywnego)
  • ograniczenie stosowania formy amonowej azotu dla potrzeb wzrostu wegetatywnego