Strona główna ::
 
Strona główna
Diagnostyka
Katalog szkodników
Katalog niedoborów
Katalog chorób
Przechowywanie
Zespół redakcyjny


Występują żółknięcia, odbarwienia (cętkowate plamki) na całej powierzchni między nerwami oraz rozmyte plamki w tkance nerwowej

Objawy dodatkowe: cieńsze liście wzdłuż nerwu głównego, przy długotrwałym niedoborze plamy szarobrunatne, nekrotyczne

 
przebarwienia wierzchołkowych wyrośniętych liści spowodowane niedostatecznym odżywieniem manganem (widoczny słaby rozwój kwiatów)

 

początkowe objawy niedoboru manganu - cętkowate plamki na całej powierzchni liścia między nerwami

Uszkodzona część rośliny: wyrośnięte młode liście wierzchołkowe

Występowanie: okres wegetacji po posadzeniu roślin na miejsce stałe

Przyczyny:

 • niedobór manganu (Mn)
  • niedostosowanie nawożenia tym pierwiastkiem do aktualnych potrzeb rośliny uwzględniających zapotrzebowanie i jego pobieranie
 • faktyczny niedobór pierwiastka w podłożu
 • warunki utrudniające pobieranie (odczyn pH powyżej 7,0 nadmiar potasu (K), fosforu (P) i wapnia (Ca), nadmierne nawilgocenie podłoża

Zapobieganie:

 • optymalne nawożenie manganem
  zawartość 2 mg manganu w 1l podłoża jest wystarczające dla pomidorów uprawianych w podłożach organicznych w uprawie bezglebowej, w podłożu mineralnym, zawartość manganu powinna wynosić 0,9 mg/l podłoża
 • niedobory uzupełniać poprzez nawożenie płynne dokorzeniowo, stosując nawozy ze schelatowana formą manganu lub poprzez opryskiwanie dolistne np. Symfonia Mn, Mikrovit Mn, Insol Mn, Chelat manganu Forte) - w stężeniu zależnym od rodzaju nawozu

Informacje dodatkowe:

 • zlikwidowanie objawów niedoboru manganu następuje powoli
 • przy nawożeniu należy bardzo dokładnie ustalić niezbędną ilość ponieważ pomidor źle znosi nadmiar manganu