Strona główna ::
 
Strona główna
Diagnostyka
Katalog szkodników
Katalog niedoborów
Katalog chorób
Przechowywanie
Zespół redakcyjny


Brązowienie stożka wzrostu

Objawy dodatkowe: brązowienie i zahamowanie rozwoju stożka wzrostu pędu głównego i bocznych

Uszkodzona część rośliny: stożek wzrostu, najmłodsze liście i wyrastające pędy boczne

Występowanie: w okresie przygotowania rozsady - od rozwinięcia liścieni.

Przyczyny:

 • niedobór wapnia (Ca) brak w podłożu
 • utrudnione pobieranie spowodowane
  • niewystarczającym lub nierównomiernym nawilgoceniu podłoża (brak wody)
  • słabym systemem korzeniowym, z małą ilością włośników
  • kwaśnym odczynem podłoża - pH poniżej 5,0
  • wyższym od optymalnego poziomie fosforu w podłożu

Zapobieganie:

 • wyjaśnienie przyczyny
 • przy okresowej fertygacji podłoży organicznych i stałej w podłożach mineralnych zwiększyć ilość wapnia w pożywce o 10-20 mg/l