Strona główna ::
 
Strona główna
Diagnostyka
Katalog szkodników
Katalog niedoborów
Katalog chorób
Przechowywanie
Zespół redakcyjny


Stożek wzrostu jest zniekształcony bądź zamiera

Objawy dodatkowe: zniekształcenie stożka wzrostu, a nawet całkowity zanik

zniekształcenie stożka zrostu spowodowane brakiem boru w podłożuzniekształcenie i zanik stożka wzrostu spowodowany niedostatecznym odżywieniem borem (wysoka zawartość wapnia w podłożu

Uszkodzona część rośliny: stożek wzrostu siewki.

Występowanie: w początkowej fazie wzrostu roślin - po rozwinięciu liścieni

Przyczyny:

  • brak boru w podłożu
  • utrudnione pobieranie
    • przy pH podłoża wyższym od optymalnego (powyżej 7,0 w podłożu organicznym i powyżej 6,6 w podłożach inertnych
    • przy zbyt wysokim zawartości wapnia, azotu i potasu
  • zbyt małej wilgotności podłoża

Zapobieganie:

  • przy braku boru w podłożu zaleca się nawożenie dokorzeniowe np. posypowo można użyć boraksu (0,5 - 2,0 g/m 2 ); przy fertygacji zwiększenie boru w pożywce o około 10-15%
  • przy utrudnionym pobieraniu okresowe (do usunięcia przyczyny) dokarmianie dolistnie np. Boraksem (0,1%), kwasem borowym (0,05-0,06%), Borvitem (0,1%).