Strona główna ::
 
Strona główna
Diagnostyka
Katalog szkodników
Katalog niedoborów
Katalog chorób
Przechowywanie
Zespół redakcyjny


Zanik wierzchołka siewek

Objawy dodatkowe: brak lub zanikający wierzchołek siewek

Uszkodzona część rośliny: stożki siewek.

Występowanie: w czasie i bezpośrednio po wschodach roślin.

Przyczyny:

  • doświetlanie zwilżonych siewek.
  • pozostałości środków chemicznych w podłożu uprawowym (najczęściej po odkażaniu podłoża,
  • fitotoksyczne działanie preparatów nieprawidłowo zastosowanych, a służących do odkażania pojemników i narzędzi,
  • fitotoksyczne działanie herbicydów (przypadkowo naniesionych na podłoże uprawowe),
  • użycie podłoży torfowych przygotowywanych do wysiewu nasion, ale potem długo przechowywanych w zamkniętych opakowaniach,

Zapobieganie: ustalenie przyczyny jest bardzo trudne i wymaga wnikliwej analizy wykonanych zabiegów

  • w okresie wschodów i wykształcania liścieni lampy doświetlające włączać dopiero po całkowitym osuszeniu nawilgoconych (np. podczas podlewania) siewek,
  • przy silnych objawach nie ma możliwości usunięcia przyczyny.