Strona główna ::
 
Strona główna
Diagnostyka
Katalog szkodników
Katalog niedoborów
Katalog chorób
Przechowywanie
Zespół redakcyjny


Zgorzel podstawy łodyg pomidora

Patogen:
Grzyb Didymella lycopersici

Objawy:
W dolnej części łodygi, tuż nad powierzchnią substratu, pojawiają się mniej lub bardziej rozległe, brunatne lub czarne, lekko wklęśnięte plamy, otaczające podstawę łodygi dość szerokim pierścieniem. Na martwej korze powstają pęknięcia. Charakterystycznym objawem są liczne, bardzo małe czarne punkciki widoczne gołym okiem na powierzchni plam. Są to piknidia, w których znajdują się zarodniki grzyba. Tkanki pod plamą ulegają zniszczeniu co prowadzi do zamierania całych roślin. W rzadkich przypadkach grzyb poraża tylko podziemną część szyjki korzeniowej i piętkę korzeniową. Rośliny takie zazwyczaj nie zamierają, lecz ich wzrost ulega zahamowaniu. W warunkach wysokiej wilgotności powietrza w wyniku wtórnych infekcji czasem tworzą się plamy w górnych partiach łodygi, przeważnie w kątach liści. Bardzo rzadko pojawiają się czarne plamy na liściach. Ten sam grzyb powoduje również brunatną zgniliznę owoców, ale tylko w uprawie polowej.

Ważne informacje:
Objawy choroby uwidaczniają się zwykle kilka tygodni po posadzeniu, a nierzadko dopiero na krótko przed rozpoczęciem zbiorów. Ponieważ patogen przenoszony jest z nasionami, porażenie może wystąpić już w czasie produkcji rozsady. Choroba rozwija się szybciej w podłożu o temperaturze około 15°C niż przy temperaturze 20°C lub wyższej. Grzyb ten stanowi poważne zagrożenie również w uprawach hydroponicznych.

Profilaktyka i zwalczanie:
Metody bezpośredniego zwalczania D. lycopersici na pomidorach uprawianych w wełnie mineralnej nie są opracowane. Grzyb ten nie poraża podkładek typu TmKNVF 2 . W przypadku zauważenia pierwszych symptomów na pojedynczych roślinach, porażone egzemplarze należy niezwłocznie usunąć.