Strona główna ::
 
Strona główna
Diagnostyka
Katalog szkodników
Katalog niedoborów
Katalog chorób
Przechowywanie
Zespół redakcyjny


Nicienie

Do najczęściej występujących nicieni w uprawie pomidora pod osłonami należą: guzaki, a wśród nich guzak północny ( Meloidogyne hapla ) oraz mątwiki, a wśród nich mątwik ziemniaczany (Globodera rostochiensis) i mątwik agresywny (Globodera pallidae). Nicienie są szkodnikami glebowymi występującymi w podłożu i uszkadzającymi system korzeniowy pomidora.

Objawy żerowania:
więdnięcie roślin i słaby wzrost. Po wyjęciu rośliny z podłoża na korzeniach widoczne różnego kształtu i wielkości wyrośla. W przypadku guzaków z wyrośli mogą wyrastać korzenie boczne. Natomias przy mątwikach wyrośla nie występują, a na korzeniach widoczne są cysty w postaci małych, okrągłych białych, złocistych lub brązowych kuleczek.

Metody zwalczania nicieni:
Zwalczanie wyżej wymienionych gatunków nicieni w uprawach pod osłonami polega na termicznym lub chemicznym odkażaniu podłoża, w którym uprawia się pomidora. Jako metodę alternatywną można uznać uprawę odmian odpornych lub tolerancyjnych.