Strona główna ::
 
Strona główna
Diagnostyka
Katalog szkodników
Katalog niedoborów
Katalog chorób
Przechowywanie
Zespół redakcyjny


Skoczogonki (Chypogastrum spp.)

 
skoczogonek - larwa
 

skoczogonek - osobniki dorosłe

Owady bezskrzydłe stanowią zagrożenia dla wschodów, siewek i młodej rozsady pomidorów. Osobniki dorosły - bezskrzydły, krępej budowy mały brunatnej, szarej, zielonkawej lub granatowej barwy owad dorastający do 3 mm długości. Larwa - podobna do osobnika dorosłego, tylko nieco mniejsza, ciało barwy szarobiałej.

Objawy żerowania:
brak wschodów, w liścieniach i młodych liściach wygryzione różnej wielkości i kształtu dziury.

Ważne informacje:

  • największe szkody skoczogonki wyrządzają przy produkcji rozsady;
  • sprzyjającymi warunkami dla składania jaj i ich rozwoju to wilgotne miejsca i butwiejąca tkanka.

Występowanie:
oprócz pomidora mogą uszkadzać paprykę i oberżynę.