Strona główna ::
 
Strona główna
Diagnostyka
Katalog szkodników
Katalog niedoborów
Katalog chorób
Przechowywanie
Zespół redakcyjny


Rolnice - gąsienice motyli z rodziny sówkowatych (Noctuidae)

Są szkodnikami glebowymi. Grube gąsienice o zabarwieniu ciała oliwkowo brązowym długości od 3 do 6 cm.


gąsienice rolnic

Objawy żerowania:
Rośliny więdną, w dolnej części łodygi różnej wielkości wygryzione dziury lub przegryziona szyjka korzeniowa.

Ważne informacje:

  • szkodniki te występują i uszkadzają pomidory w tunelach foliowych lub w szklarniach ale tylko w uprawach glebowych lub prowadzone na podłożach organicznych;
  • jeśli szkodnik wystąpił w roku bieżącym należy przeprowadzić jego zwalczanie jesienią, po zbiorach stosując doglebowo preparaty zawierające diazinon;
  • przed zabiegiem i w trakcie jego przeprowadzania należy utrzymać temperaturę gleby w granicach nieco powyżej 10°C, aby zapobiec przejściu gąsienic w stan diapauzy zimowej;
  • jeśli szkodnik wystąpi w trakcie uprawy można go zwalczać stosując przynęty zatrute preparatami biologicznymi opartymi na bakteriach Bacillus thuringienzis.

Występowanie:
Oprócz pomidora mogą uszkadzać wszystkie rośliny warzywne uprawiane pod osłonami.

Drogi rozprzestrzeniania się:
Gleba oraz nalatujące z zewnątrz przez wietrzniki i drzwi dorosłe osobniki

Sposób poszukiwania szkodnika:
Przeszukanie gleby na głębokość do 8 cm w miejscu stwierdzonych objawów uszkodzeń w celu znalezienia rolnic.