Strona główna ::
 
Strona główna
Diagnostyka
Katalog szkodników
Katalog niedoborów
Katalog chorób
Przechowywanie
Zespół redakcyjny


Drutowce larwy chrząszczy z rodziny sprężykowatych (Elateridae)

Są szkodnikami glebowymi. Larwy chrząszczy z tej rodziny mają wydłużone, walcowate pokryte twardą skórą ( z racji dużej zawartości chityny ) ciało są nazywane drutowcami. Zabarwione są na kolor ciemno żółty lub brązowy.


Larwy drutowca

Objawy żerowania:
Rozsada po posadzeniu więdnie, przełamuje się u nasady i przewraca.

Ważne informacje:

  • szkodniki te występują i uszkadzają pomidory w tunelach foliowych lub w szklarniach ale tylko w uprawach glebowych lub prowadzone na podłożach organicznych;
  • jeśli miejsce pod uprawę w tunelach, uprzednio było przeznaczone pod uprawy rolnicze, należy jesienią, przed postawieniem tunelu koniecznie przeprowadzić zwalczanie drutowców stosując doglebowo preparaty zawierające diazinon.

Występowanie:
oprócz pomidora może uszkadzać wszystkie rośliny warzywne uprawiane pod osłonami.

Drogi rozprzestrzeniania się:
gleba oraz nalatujące z zewnątrz przez drzwi dorosłe chrząszcze

Sposób poszukiwania szkodnika:
przeszukanie gleby na głębokość do 8 cm w miejscu stwierdzonych objawów uszkodzeń w celu znalezienia drutowców.