Strona główna ::
 
Strona główna
Diagnostyka
Katalog szkodników
Katalog niedoborów
Katalog chorób
Przechowywanie
Zespół redakcyjny


Słabe opóźnione kiełkowanie, zniekształcone liścienie.

Objawy dodatkowe: nierównomierna wielkość siewek

Różnorodny stopień zniekształcenia liścieni

Uszkodzona część rośliny: siewki, liścienie,

Występowanie: w czasie i bezpośrednio po wschodach oraz w początkowym okresie po rozwinięciu liścieni.

Przyczyny:

  • utrzymująca się wyższa od optymalnej temperatura powietrza i podłoża uprawowego
  • zbyt wysokie stężenie składników w podłożu (np. w paluszku wełny mineralnej przy wysiewie EC powyżej 2,5, przy rozwijaniu liścieni EC powyżej 2,8,
  • toksyczność podłoża najczęściej spowodowana długim przechowywaniem wilgotnego, zmieszanego z nawozami substratu torfowego w zamkniętych szczelnie opakowaniach.

Zapobieganie:

  • dostosowanie stężenia składników w podłożu wysiewnym do jego rodzaju
  • nie należy przechowywać w szczelnych opakowaniach substratów zmieszanych z nawozami,
  • przy małych zniekształceniach celowe jest nawożenie dolistne (makro i mikro elementami) oraz zastosowanie stymulatorów wzrostu.

Ważne informacje: prawidłowe i jednoznaczne określenie przyczyny występowania tych zaburzeń jest niejednokrotnie trudne, także często mylnie utożsamiane ze złą jakością nasion.