Strona główna ::
 
Strona główna
Diagnostyka
Katalog szkodników
Katalog niedoborów
Katalog chorób
Przechowywanie
Zespół redakcyjny


Uszkodzenia słoneczne owoców pomidora spowodowane podwyższona temperatura i działaniem promieni słonecznych

Wstępuje najczęściej w obiektach szklarniowych i pod okryciami foliowymi latem podczas wysokich temperatur i silnego nasłonecznienia. Szczególnie wrażliwe są owoce zielone u których następuje zakłócenie procesu fotosyntezy wskutek wysokiej temperatury i intensywnego nasłonecznienia. Tkanki uszkodzonej części owocu są osłabione i wtórnie porażane przez grzyby Alternarii i Cladosporium.