Strona główna ::
 
Strona główna
Diagnostyka
Katalog szkodników
Katalog niedoborów
Katalog chorób
Przechowywanie
Zespół redakcyjny


Zmiana barwy młodych liści - liście odbarwione, matowe

Objawy dodatkowe: zaburzenia we wzroście, więdnięcie wierzchołków, zamieranie brzegów liści

Uszkodzona część rośliny: cała roślina

Występowanie: w fazie rozsady

Przyczyny:

  • nadmiar składników w podłożu tzw. zasolenie spowodowane utrudnionym pobieraniem wody przy wyższym stężeniu składników mineralnych, przejściowym przesuszeniu podłoża
  • nadmierne jednorazowe dawki przy nawożeniu uzupełniającym posypowym
  • duże stężenie lub nadmierna ilość pożywki przy fertygacji
  • przejściowe przesuszenie podłoża lub nadmierna transpiracja przy temperaturze wyższej od optymalnej

Zapobieganie:

  • utrzymywanie prawidłowego stężenia składników w podłożu
  • dostosowanie porażenia do rodzaju podłoża, jakości wody i nawozów
  • dostosowanie stężenia składników w pożywce do EC w podłożu
  • zmniejszenie stężenia składników przez przemycie podłoża - zwiększenie dawki roztworu przy zmniejszonym EC pożywki
  • ograniczenie w nawożeniu nawozów zasalających głównie siarczanów
  • pobudzenie systemu korzeniowego do silnego wzrostu