Strona główna ::
 
Strona główna
Diagnostyka
Katalog szkodników
Katalog niedoborów
Katalog chorób
Przechowywanie
Zespół redakcyjny


Zmieniona barwa młodych liści - liście są ciemno zielone

Objawy dodatkowe: silny wzrost wegetatywny (grubszy pęd, skrócone międzywęźla, liść duży, sztywny, skręcenie najmłodszych liści, deformacja liści - często nerwu głównego)

 

ciemnozielone liście przy nadmiernym pobieraniu azotu spowodowane faktycznym nadmiarem w podłożu mineralnym (dozowanie pożywki z nadmierną ilością azotu niedostosowana do warunków świetlnych)


 

ciemnozielone liście przy nadmiernym pobieraniu azotu spowodowane faktycznym nadmiarem w podłożu organicznym (nadmierna zasobność przy przygotowaniu podłoża rozsadowego)

Uszkodzona część rośliny: początkowo liście wierzchołkowe, stopniowo cała roślina

Występowanie: faza rozsady od rozłożenia liścieni

Przyczyny:

  • nadmiar azotu (N) spowodowany faktycznym nadmiarem, szczególnie NH4 przy jednoczesnym niedoborze światła i temperaturze podłoża niższej od optymalnej
  • stosowanie w nawożeniu podstawowym jak i uzupełniającym nawozów zawierających duże ilości azotu w formie amonowej (np. fosforanu amonowego, saletry amonowej)

Zapobieganie:

  • ustalenie przyczyny i przeciwdziałanie dalszemu jej występowaniu
  • zmniejszenie poziomu azotu przy deficycie światła i niskiej temperaturze