Strona główna ::
 
Strona główna
Diagnostyka
Katalog szkodników
Katalog niedoborów
Katalog chorób
Przechowywanie
Zespół redakcyjny


Odbarwienie blaszek liściowych młodych liści - nerw główny najmłodszych i wyrośniętych liści wierzchołkowych jest zielony

Objawy dodatkowe: jasnozielone zabarwienie liści przy silnym niedoborze, żółknięcie liści miedzy nerwami, osłabienie wzrostu

 

początkowe odbarwienie blaszek liściowych młodych liści spowodowane niedoborem żelaza


 

silne odbarwienie blaszek liściowych liści wierzchołkowych spowodowanych utrzymującym się niedoborem żelaza

Uszkodzona część rośliny: najmłodsze i wyrośnięte liście wierzchołkowe

Występowanie: faza rozsady, nasilenie przy niedoborach światła

Przyczyny:

  • niedobór żelaza (Fe)
  • faktyczny brak w podłożu uprawowym
  • utrudnione pobieranie wynikające z niskiej intensywności światła, zbyt wysokiego odczynu podłoża, słabym niedostatecznie rozbudowanym systemie korzeniowym
  • przenawożenie wapniem, fosforem, magnezem
  • nadmierne nawilgocenie podłoża

Zapobieganie:

  • przygotowanie podłoży z optymalną ilością żelaza (podłoża organiczne 10 mg/l, podłoża mineralne 1,5 mg/l pożywki)
  • utrzymanie optymalnego odczynu podłoża
  • dostosować rodzaj nawozu (uwzględniając czynnik chelatujący) do odczynu podłoża
  • poprawienie warunków uprawowych w celu szybszego i lepszego rozwoju systemu korzeniowego
  • nawożenie dolistne; co 5 dni, przy silnych objawach 2-3 krotne co 3 dni (np. Mikrovit Fe, Librel Fe DP7, Tenso Fe, Chelat Forte)