Strona główna ::
 
Strona główna
Diagnostyka
Katalog szkodników
Katalog niedoborów
Katalog chorób
Przechowywanie
Zespół redakcyjny


Zmiana barwy młodych liści - liście odbarwione, matowe

Objawy dodatkowe: zaburzenia we wzroście, więdnięcie wierzchołków, zamieranie brzegów liści

 

zmiana barwy liści , matowienie - początkowy objaw zasolenia


 
zaburzenia we wzroście - przebarwienia i nekrozy liści przy zbyt wysokiej koncentracji składników w podłożu

 

osłabiony wzrost roślin spowodowany utrudnionym pobieraniem wody przy wyższym stężeniu składników mineralnych (zasoleniu)

Uszkodzona część rośliny: cała roślina

Występowanie: przez cały okres wegetacji, zwłaszcza podczas szybkich zmian warunków uprawy, przy uszkodzonym systemie korzeniowym

Przyczyny:

 • nadmiar składników w podłożu tzw. zasolenie spowodowane utrudnionym pobieraniem wody przy wyższym stężeniu składników mineralnych, przejściowym przesuszeniu podłoża
 • nadmierne jednorazowe dawki przy nawożeniu uzupełniającym posypowym
 • duże stężenie lub nadmierna ilość pożywki przy fertygacji
 • przejściowe przesuszenie podłoża lub nadmierna transpiracja przy temperaturze wyższej od optymalnej

Zapobieganie:

 • utrzymywanie prawidłowego stężenia składników w podłożu
 • dostosowanie porażenia do rodzaju podłoża, jakości wody i nawozów
 • dostosowanie stężenia składników w pożywce do EC w podłożu
 • zmniejszenie stężenia składników przez przemycie podłoża - zwiększenie dawki roztworu przy zmniejszonym EC pożywki
 • ograniczenie w nawożeniu nawozów zasalających głównie siarczanów
 • pobudzenie systemu korzeniowego do silnego wzrostu

Informacje dodatkowe:

 • azot wypłukuje się łatwo, a siarczany i potas trudno