Strona główna ::
 
Strona główna
Diagnostyka
Katalog szkodników
Katalog niedoborów
Katalog chorób
Przechowywanie
Zespół redakcyjny


Zmieniona barwa młodych liści - przebarwienia nerwu głównego liści na brązowo

Objawy dodatkowe: przebarwienia na liściach - na górnej stronie widoczne fioletowobrązowe plamy, na dolnej - nerwy ciemne, brązowe plamy między nerwami, zamieranie blaszek liściowych

Uszkodzona część rośliny: rozwinięte liście wierzchołkowe

Występowanie: cały okres wegetacji przy utrzymującym się niższym od optymalnego odczynie podłoża

Przyczyny:

  • nadmiar manganu (Mn) spowodowany zwiększonym pobieraniem w podłożach kwaśnych (pH poniżej 5,5 w organicznych i pH poniżej 5,0 w mineralnych) oraz w parowanym podłożu
  • nadmierna wilgotność podłoża, duża zawartość Mn w wodzie / powyżej 0,6 mg/l
  • faktyczny nadmiar przy mało precyzyjnym dokarmianiu
  • duża zawartość Mn w wodzie

Zapobieganie:

  • po parowaniu podłoża przy niskim jego pH konieczne jest nawożenie wapniem (np. kredą w dawce 30-40 g/m2 ), potem obfite podlewanie
  • podniesienie odczynu podłoża do minimum pH 6,0-6,2
  • dostosowanie nawożenia - ilości manganu (rodzaj i dawka nawozu) do jakości wody (zawartość manganu w wodzie należy odjąć od składu przygotowanej pożywki)
  • przy fertygacji okresowo zwiększyć poziom manganu do 0, 8 mg/l

Informacje dodatkowe:

  • pomidory są bardzo wrażliwe na przenawożenie manganem (objawy nadmiaru przy 4 mg Mn/l)
  • wysoki poziom manganu w stosunku do żelaza (Mn:F=1:1,5) utrudnia pobieranie żelaza