Strona główna ::
 
Strona główna
Diagnostyka
Katalog szkodników
Katalog niedoborów
Katalog chorób
Przechowywanie
Zespół redakcyjny


Obumieranie blaszek liściowych młodych liści - nerw główny najmłodszych i wyrośniętych lici wierzchołkowych jest zielony

Objawy dodatkowe: jasnozielone zabarwienie liści przy silnym niedoborze, żółknięcie liści miedzy nerwami, osłabienie wzrostu, nekrozy i więdnięcie liściUszkodzona część rośliny: najmłodsze i wyrośnięte liście wierzchołkowe

Występowanie: przez cały okres uprawy, nasilenie przy niedoborze światła

Przyczyny:

  • niedobór żelaza (Fe)
  • faktyczny brak w podłożu uprawowym
  • utrudnione pobieranie wynikające z niskiej intensywności światła, zbyt wysokiego odczynu podłoża, słabym niedostatecznie rozbudowanym systemie korzeniowym
  • przenawożenie wapniem, fosforem, magnezem
  • nadmierne nawilgocenie podłoża

Zapobieganie:

  • przygotowanie podłoży z optymalną ilością żelaza (podłoża organiczne 10 mg/l, podłoża mineralne 1,5 mg/l pożywki)
  • utrzymanie optymalnego odczynu podłoża
  • dostosować rodzaj nawozu (uwzględniając czynnik chelatujący) do odczynu podłoża
  • poprawienie warunków uprawowych w celu szybszego i lepszego rozwoju systemu korzeniowego
  • nawożenie dolistne; co 5 dni, przy silnych objawach 2-3 krotne co 3 dni (np. Mikrovit Fe, Librel Fe DP7, Tenso Fe, Chelat Forte)