Strona główna ::
 
Strona główna
Diagnostyka
Katalog szkodników
Katalog niedoborów
Katalog chorób
Przechowywanie
Zespół redakcyjny


Zmiany wybarwienia w młodych liści - nekrotyczne plamki na obrzeżach blaszki liściowej

Objawy dodatkowe: nieregularne nekrotyczne brzegi blaszek liściowych

zasychanie brzegów liści przy nadmiernym pobieraniu boru z podłoża

Uszkodzona część rośliny: młode liście wierzchołkowe

Występowanie: przez cały okres po posadzeniu roślin na miejsce stałe, przy nagromadzeniu pierwiastka w podłożu

Przyczyny:

  • nadmiar boru (B) spowodowany zwiększonym pobieraniem przy niższym od optymalnego pH podłoża
  • bardzo duża zawartość boru w wodzie (powyżej 0,8 mg B/l)
  • nadmierne nawożenie podstawowe borem (optymalne 2 mg B/l podłoże organiczne, 0,35 mg B/l pożywki podłoża mineralne 0,50 mg B/l podłoże)

Zapobieganie:

  • prawidłowe przygotowanie podłoży z optymalną zawartością boru
  • dostosowanie ilości i formy nawozu do zawartości boru w wodzie
  • utrzymanie optymalnego odczynu podłoża

Informacje dodatkowe:

  • nie możliwe jest stosowanie wieloskładnikowych nawozów makro i mikroelementowych bez uwzględniania zawartości boru w wodzie
  • przy dużej zawartości boru w wodzie (p. 0,8 mgB/l) wymagana całkowita lub częściowa zmiana źródła wody