Strona główna ::
 
Strona główna
Diagnostyka
Katalog szkodników
Katalog niedoborów
Katalog chorób
Przechowywanie
Zespół redakcyjny


Słabe opóźnione kiełkowanie, liścienie z utrzymującą się okrywą nasienną.

Objawy dodatkowe: siewki z długo utrzymującą się okrywą nasienną

Liścienie z utrzymującą się okrywą nasienną

Uszkodzona część rośliny: liścienie

Występowanie: wschody nasion i w początkowej fazie wzrostu siewek.

Przyczyny:

  • mała wartość użytkowa nasion, które były nie odpowiednio przechowywane (przede wszystkim długo przetrzymywane po zaprawieniu),
  • zbyt duża dawka zaprawy nasiennej (przy zaprawianiu nasion podkiełkowanych lub małej ilości,
  • zbyt niska wilgotność powietrza (w większości przy doświetlaniu roślin).

Zapobieganie:

  • wysiew nasiona o sprawdzonej wartości użytkowej
  • zaprawianie nasiona zgodnie z zalecaną dawką i rodzajem środków (według aktualnego Programu Ochrony Roślin)
  • nie należy przechowywać zaprawianych nasion (z wyjątkiem nieotwartych oryginalnych opakowań producenta nasion.