Strona główna ::
 
Strona główna
Diagnostyka
Katalog szkodników
Katalog niedoborów
Katalog chorób
Przechowywanie
Zespół redakcyjny


Występują żółknięcia, odbarwienia (cętkowate plamki) na całej powierzchni między nerwami oraz rozmyte plamki w tkance nerwowej

Objawy dodatkowe: dodatkowe cieńsze liście wzdłuż nerwu głównego, przy długotrwałym niedoborze plamy szarobrunatne, nekrotyczne

 

przebarwienia wierzchołkowych wyrośniętych liści spowodowane niedostatecznym odżywieniem manganem (widoczny słaby rozwój kwiatów)


 

początkowe objawy niedoboru manganu


 

dłużej utrzymujące się objawy niedoboru manganu

Uszkodzona część rośliny: wyrośnięte młode liście wierzchołkowe

Występowanie: okres wegetacji po posadzeniu roślin na miejsce stałe

Przyczyny:

 • niedobór manganu (Mn)
  • niedostosowanie nawożenia tym pierwiastkiem do aktualnych potrzeb rośliny uwzględniających zapotrzebowanie i jego pobieranie
 • faktyczny niedobór pierwiastka w podłożu
 • warunki utrudniające pobieranie (odczyn pH powyżej 7,0 nadmiar potasu (K), fosforu (P) i wapnia (Ca), nadmierne nawilgocenie podłoża

Zapobieganie:

 • optymalne nawożenie manganem
  zawartość 2 mg manganu w 1l podłoża jest wystarczające dla pomidorów uprawianych w podłożach organicznych w uprawie bezglebowej, w podłożu mineralnym, zawartość manganu powinna wynosić 0,9 mg/l podłoża
 • niedobory uzupełniać poprzez nawożenie płynne dokorzeniowo, stosując nawozy ze schelatowaną formą manganu lub poprzez opryskiwanie dolistne np. Symfonia Mn, Mikrovit Mn, Insol Mn, Chelat manganu Forte) - w stężeniu zależnym od rodzaju nawozu

Informacje dodatkowe:

 • zlikwidowanie objawów niedoboru manganu następuje powoli
 • przy nawożeniu należy bardzo dokładnie ustalić niezbędną ilość ponieważ pomidor źle znosi nadmiar manganu