Strona główna ::
 
Strona główna
Diagnostyka
Katalog szkodników
Katalog niedoborów
Katalog chorób
Przechowywanie
Zespół redakcyjny


Zmiany obejmują najmłodsze i wyrośnięte liście wierzchołkowe - żółknięcie liści między nerwami aż do zbielenia

Objawy dodatkowe: osłabienie wzrostu roślin najmłodszych i wywiniętych liści wierzchołkowych

 

rośliny od góry - brak objawów
(doświetlanie 5 tyś. lx)

rośliny od dołu - objawy niedoboru żelaza spowodowane utrudnionym pobieraniem przy niedoborze światła
(3 tyś. lx)


Uszkodzona część rośliny: młode liście wraz z wierzchołkiem

Występowanie: faza rozsady, nasilenie przy niedoborach światła

Przyczyny:

 • niedobór żelaza (Fe) faktyczny brak w podłożu uprawowym i utrudnione pobieranie wynikające z niskiej intensywności światła
  • zbyt wysoki odczyn podłoża
  • słaby niedostatecznie rozbudowany system korzeniowy
  • przenawożenie wapniem, fosforem, magnezem
 • nadmierne nawilgocenie podłoża

Zapobieganie:

 • przygotowanie podłoży z optymalną ilością żelaza (podłoża organiczne 10 mg/l, podłoża mineralne 1,5 mg/l pożywki)
 • utrzymanie optymalnego odczynu podłoża
 • dostosować rodzaj nawozu (uwzględniając czynnik chelatujący) do odczynu podłoża
 • poprawić warunki uprawowe w celu szybszego i lepszego rozwoju systemu korzeniowego
 • nawożenie dolistne; co 5 dni, przy silnych objawach 2-3 krotne co 3 dni (Mikrovit Fe, Librel Fe DP7, Tenso - Fe, Chelat Forte Fe)