Strona główna ::
 
Strona główna
Diagnostyka
Katalog szkodników
Katalog niedoborów
Katalog chorób
Przechowywanie
Zespół redakcyjny


Zmiany wybarwienia w młodych liści - przebarwienia (cętkowate plamki) na całej powierzchni miedzy nerwami oraz rozmyte plamy w tkance przy nerwach

Objawy dodatkowe: dodatkowe cieńsze liście wzdłuż nerwu głównego, przy długotrwałym niedoborze plamy szarobrunatne, nekrotyczne

 

zmiany wybarwienia młodych liści

 • na wyrośniętych liściach cętkowate plamy spowodowane niedoborem manganu
 • odbarwienia (jasna barwa liści wierzchołkowych) spowodowana niedoborem żelaza
 • antocjanowe przebarwienia pędów spowodowane niepopieraniem składników (głównie P) przy utrzymującym się wyższym odczynie podłoża

Uszkodzona część rośliny: wyrośnięte młode liście wierzchołkowe

Występowanie: w fazie rozsady

Przyczyny:

 • plamy niedobór manganu (Mn)
 • faktyczny niedobór pierwiastka w podłożu
 • warunki utrudniające pobieranie (odczyn pH powyżej 7,0 nadmiar potasu (K), fosforu (P) i wapnia (Ca), nadmierne nawilgocenie podłoża

Zapobieganie:

 • optymalne nawożenie manganem
  zawartość 2 mg manganu w 1l podłoża jest wystarczające dla pomidorów uprawianych w podłożach organicznych w uprawie bezglebowej, w podłożu mineralnym, zawartość manganu powinna wynosić 0,9 mg/l podłoża
 • niedobory uzupełniać poprzez nawożenie płynne dokorzeniowo, stosując nawozy ze schelatowaną formą manganu lub poprzez opryskiwanie dolistne np. Symfonia Mn, Mikrovit Mn, Insol Mn, Chelat manganu Forte) - w stężeniu zależnym od rodzaju nawozu

Informacje dodatkowe:

 • zlikwidowanie objawów niedoboru manganu następuje powoli
 • przy nawożeniu należy bardzo dokładnie ustalić niezbędną ilość ponieważ pomidor źle znosi nadmiar manganu w fazie rozsady