Strona główna ::
 
Strona główna
Diagnostyka
Katalog szkodników
Katalog niedoborów
Katalog chorób
Przechowywanie
Zespół redakcyjny


Zmieniona barwa młodych liści - liście są jasnozielone

Objawy dodatkowe: wyrastanie ogonków liściowych pod kątem ostrym w stosunku do łodygi, cienkie pędy wierzchołkowe, żółknięcie liści starszych

 

początkowe objawy niedoboru azotu spowodowane krótkotrwałym niedostatecznym pobieraniem


 
zmieniona barwa wyrośniętych młodych liści spowodowana niedostatecznym dłużej utrzymującym się odżywieniem azotem

 

odbarwienie młodych liści (jasno zielone) spowodowane nieprawidłowym odżywieniem azotem (niewystarczającym) przy faktycznym braku w podłożu

Uszkodzona część rośliny: cała roślina z nasileniem objawów na jej wierzchołku i najstarszych liściach

Występowanie: przez cały okres wegetacji po posadzeniu roślin na miejsce stałe

Przyczyny:

  • niedobór azotu (N) spowodowany
    • oprócz faktycznego braku, utrudnionym pobieraniem tego składnika (przy pH niższym od optymalnego) (pH poniżej 5,8 w podłożu organicznym i pH 5,5 w podłożu mineralnym)
  • nadmierne stężenie składników w podłożu
  • słaby, mało rozbudowany system korzeniowy

Zapobieganie:

  • ustalenie dawki nawożenia uzupełniającego azotem na podstawie analizy podłoża
  • uzupełnienie azotu w podłożu firmie płynnej: podlewanie 0,1-0,3 % roztworem saletry amonowej podłoża organiczne, a mineralnych okresowe zwiększenie ilości azotu w dozowanej pożywce o 5 - 10%
  • utrzymanie optymalnego odczynu podłoża
  • przy mało rozbudowanym systemie korzeniowym zastosowanie biostymulatorów wzrostu np. Bio-algeen S-90